TOURISM. LEISURE. HOTELS
TOURISM. LEISURE. HOTELS
13.02.2020 - 16.02.2020
Expoziţie internaţională specializată de turism, agrement şi hoteluri, ediţia a XXV-a
TOURISM. LEISURE. HOTELS
Până la începerea expoziției au rămas zile: 0
(CIE "MOLDEXPO" SA)
AGENTIA DE INVESTITII
bul. Stefan cel Mare 134, et. 3, Chisinau, Republica Moldova, MD-2012

Telefon: +373 22 27 3 954

Fax: (+373 22) 224 310

Gsm: 78443335

Email: office@invest.gov.md

Site: www.invest.gov.md

țară: Moldova

Descriere

Agenția de Investiții este o entitate nouă, autoritate administrativă centrală subordonată Guvernului Republicii Moldova, ce are mi­siunea de a implementa politicile statului și de a contribui la dez­voltarea și creșterea economică a țării prin promovarea, atragerea și localizarea investițiilor, promovarea exportului şi a TURISMULUI. Astfel, funcțiile Agenției țin de promovarea imaginii ţării pentru atragerea investiţiilor străine, susţinerea activităţii investiţionale şi valorificarea, promovarea și dezvoltarea sectorului turistic. Printre activitățile de promovare întreprinse de Agenția de Inves­tiții în 2019 se enumeră: Activitatea expozițională: participarea R. M. cu stand de țară la 7 expoziții internaționale: BIT Milano, TTR București, ITB Berlin, ОТДЫХ Belarus, Отдых Leisure Moscova, TTG Rimini, TT War­saw. Organizarea tururilor informaționale și sesiunilor B2B cu partici­parea turoperatorilor locali și reprezentanților mass media/online din Italia, China, Germania și peste hotarele țării. Elaborarea primei rute transfrontaliere Moldova – România “Vo­ievodul Ștefan cel Mare și Sfânt” în vederea conectării Republicii Moldova la circuitul turistic internațional: Lansarea proiectului pilot ”Facilitarea fluxului internațional de persoane și mijloace de transport la frontieră”. Intensificarea colaborării cu OMT, prin numirea RM ca Vicepreșe­dinte al Comisiei pentru Europa în cadrul organelor statutare ale Organizației Mondiale a Turismului (OMT) 2019-2021, membru al Comitetului statistică contul satelit în turism și Comitetului turism și competitivitate; Organizarea atelierelor de lucru în vederea creșterii competen­ței: reprezentanții grupurilor de acțiune locală GAL întru elabo­rarea rutelor turistice; pentru dezvoltarea Cadrului Strategic pe Marketing și Promovare a Industriei Turismului Receptor, sub în­drumarea lui Augusto Huescar, expert internațional, consultant din rețeaua OMT. Organizarea și realizarea emisiunilor de promovarea RM ca des­tinație turistică: „ORALAR”, TV Baku Media Center, Azerbaidjan; „Звуки Всюду”, TV „Поехали!TV”, Rusia; emisiunii „Поедем, Поедим”,TV „NTV/НТВ” Rusia, ce a acumulat 273 mii vizualizări unice online, timp de două luni. Conectarea panelului turism în cadrul platformei de afaceri - MBW 2019, ce a inclus sesiuni cu experți de top, ce au împărtășit tendințele de promovare și instrumentele de vânzare prin inter­mediul digital media și social media etc.