TOURISM. LEISURE. HOTELS
TOURISM. LEISURE. HOTELS
29.03.2018 - 01.04.2018
Expoziţie internaţională specializată de turism, agrement şi hoteluri, ediţia a XXIII-a
TOURISM. LEISURE. HOTELS
Până la începerea expoziției au rămas zile: 36
(CIE "MOLDEXPO" SA)
Consiliul raional Hancesti
str. M. Hancu, 126 MD-3400 Hancesti, Republica Moldova

Telefon: +373 269/ 2-20-58

Fax: +373 269/ 2-20-48

Email: consiliu@yahoo.fr

țară: Moldova

Descriere

Raionul Hоnceşti este situat оn centrul Republicii Moldova, preponderent оn

zona de Codru, in aria turistică fiind amplasate 12 localităţi rurale şi oraşul de

reşedinţă. Оnsuși raionul reprezintă un teritoriu cu valoroase resurse turistice şi

potenţial de creştere, dar şi de diversificare a sectorului turistic. Raionul Hоncești

este unul de frontieră, dispune de o poziţie geografică avantajoasă, de obiecte

cu un cert potenţial turistic, aici s-au născut și au activat mai multe personalităţi

marcante de cultură, istorie, ştiinţă: Mitropolitul Antonie Plămădeală, boierul

Mihalcea Hвncu, prinţul armenilor Manuc-Bey, la fel au fost descoperite mostre

ale existenţei оn satul Stolniceni a dacilor, secolul IV III- о.n.Hr. care reprezintă

o cetate geto-dacică de formă inelară din pămоnt, unde pe timp de vară se

efectuiază săpături arhiologice. La fel, оn raionul Hоnceşti, sunt muzee care

continuă păstrarea tradiţiilor, obiceiurilor şi entităţii noastre ca neam, cum ar

fi Muzeul de istorie şi etnografie Ciuciuleni. Acest muzeu a fost deschis oficial

la 18 mai 2011. Expoziţia lui surprinde prin bogăţia sa de colecţii, adunate оn

cea mai mare parte de la localnici, care „povestesc” şi demonstreză turiştilor

cum au trăit strămoşii cu sute ani оn urmă.

Unele dintre cele mai valoroase atracții turistice ale raionului Hоnceștisunt:

Complexul muzeistico-turistic Conacul-parc „Manuc-Bey” din or. Hоnceşti, situl

arheologic și Casa Memorială Antonie Plamadela din satul Stolniceni, Muzeului

de etnografie din satul Ciuciuleni, Curtea Domnească din s. Lăpuşna și Grotele

medievale din s. Boghiceni, Biserica din lemn ”Nașterea Maicii Domnului”, s.

Cotul Morii(cea mai sudică biserică din lemn, zidită оn 1812 din lut și lemn).