TOURISM. LEISURE. HOTELS
TOURISM. LEISURE. HOTELS
13.02.2020 - 16.02.2020
Expoziţie internaţională specializată de turism, agrement şi hoteluri, ediţia a XXV-a
TOURISM. LEISURE. HOTELS
Până la începerea expoziției au rămas zile: 0
(CIE "MOLDEXPO" SA)
CONSILIUL RAIONAL NISPORENI
Consiliul raional Nisporeni /Sectia cultura si turism or. Nisporeni,

Site: www.nisporeni.md

țară: Moldova

Descriere

Raionul Nisporeni, situat în partea centrală a țării, la 72 km de capitală, în Zona de Codri, poate deveni o destinație turistică atractivă. Unic printr-un număr impresionant de hârtoape, podișul ce include Dealul Bălănești ( 429,5 m), cel mai înalt loc din Republica Moldova. Bogat în peisaje și ecosisteme forestiere prezente în rezervațiile Cazimir-Milești, Vila Nispo­reni, Cobac, Seliște-leu. Inedit prin vechimea Bisericilor din lemn din s. Ciutești (1802) și Bălăurești(1908), mănăstirilor medievale Vărzărești și Hâncu din s.Bursuc, monumente de arhitectură Crucea Mântuirea Neamului Românesc (35m) și mănăstirea „Ștefan cel Mare” înălțată de dealul Zghihara (316m) deasupra orașului Nisporeni. Cu spații de comuni­care dintre prezent și trecut: Muzeul de Istorie și Etnografie Nisporeni, Muzeul Meșteșug și Design din s. Ciutești. Renu­mit prin Tradiționalul Bâlci al Olarilor organizat la Iurceni în luna septembrie de peste trei decenii, care întrunește olari din toată țara și de peste hotare ce practică arhaicul mește­șug. Bogat în artizanatul popular prezent la Ciorești, Ciuteși, Vărzărești, Grozești, Zberoaia. Recunoscut prin vinurile spu­mant „Maurt” și vinurile seci „Crescendo”. Pensiuni și zone de agrement: Casa familiei IONEL, La Damian, Hanul haiducilor.