TOURISM. LEISURE. HOTELS
TOURISM. LEISURE. HOTELS
29.03.2018 - 01.04.2018
Expoziţie internaţională specializată de turism, agrement şi hoteluri, ediţia a XXIII-a
TOURISM. LEISURE. HOTELS
Până la începerea expoziției au rămas zile: 36
(CIE "MOLDEXPO" SA)
CONSILIUL RAIONAL NISPORENI, Sectia cultura si turism
str. Ioan Voda , Nisporeni, Republica Moldova

Telefon: +373 264/ 22-750

Site: www.nisporeni.md

țară: Moldova

Descriere

Raionul Nisporeni e situat оn partea centrală a Republicii Moldova. Оntins pe

o suprafaţă de 62,9mii ha. Оn componenţa raionului intră 38 sate şi un oraş

- Nisporeni. Relieful raionului este preponderent deluros. Podișul cu dealul

Bălănești (429,5 m), inclus оn rezervația peizagistică ” Cazimir-Milești”. Ariile

naturale silvice ” Cobac”, ” Zberoaia-Lunca”, ” Seliște- Leu” și rezervațiile peizagistice

” Cazimir-Milești”, ” Vila-Nisporeni” formează un ecosistem forestier cu o

suprafață de 4912,9 ha. Diversitatea biologică, speciile de plante rare, varietatea

de relief favorizează dezvoltarea turismului оn raion.

Patrimoniul antropic al raionului: mănăstirea Vărzărești (1420), mănăstirea

Hвncu (1678), bisericile din lemn din satele Ciutești ( 1802) și Bălăurești( 1809),

Muzeele de Istorie și Etnografie Nisporeni, Ciutești, Boldurești, Milești, Iurceni,

tradiționalul Bвlci al Olarilor, organizat la Iurceni оn luna septembrie de peste

două decenii, Festivalul ” Prunei”, atelierele meșterilor populari, atelierul de

lumвnări cu peizaje rustice ” Culorile luminii”, pвrtia de schi de la Ciorești,

agropensiunea familiei Ionel de la Bălăurești, agropensiunea ” La Praf”.