TOURISM. LEISURE. HOTELS
TOURISM. LEISURE. HOTELS
07.04.2023 - 09.04.2023
Expoziţie internaţională specializată de turism, agrement şi hoteluri, ediţia a XXVI-a
TOURISM. LEISURE. HOTELS
Până la începerea expoziției au rămas zile: 241
(CIE "MOLDEXPO" SA)

Programul de promovare a participării agenților economici la târguri și expoziții

 

Scopul Programului de promovare a participării agenților economici la târguri şi expoziții  constă în susținerea şi promovarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, prin rambursarea parțială a cheltuielilor eligibile de participare a agenților economici în cadrul expozițiilor / târgurilor la nivel național şi regional.

 

La Program poate  participa orice agent economic care este clasificat ca întreprindere micro, mică sau mijlocie în conformitate cu art.5 al Legii nr. 179 din 21 iulie 2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii;

  1. este constituit și înregistrat pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legislația în vigoare;
  2. nu înregistrează datorii la bugetul public național, la data depunerii cererii de subvenționare;
  3. nu se află în procedura de insolvabilitate;

confirmă prin documente justificative privind achitarea taxei de înregistrare la expoziție și taxei de arendă a spațiului expozițional în proporție de 100%;

 

Noutatea Programului!!!

Solicitantul are dreptul să beneficieze de următoarele subvenționări:

  1. 100 % din costul taxei de înregistrare la expoziție/târg, dar nu mai mult de 1 000 lei;
  2. 50 % din costul arendei spațiului expozițional contractat, dar nu mai mult de 4 000 de lei;

doar după depunerea dosarului pentru obținerea subvenției. Suma maximă transferată unui beneficiar nu va depăși 5 000 lei.

Dosarul pentru obținerea subvenției va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

 

Nr.d/o

Denumirea documentului

Cerințele suplimentare față de document

Obligativitatea

1.

Formularul de participare la Program

Conform anexei nr. 1 al prezentului Regulament

Original

Semnat și datat de agentul economic, cu aplicarea ștampilei întreprinderii (după caz)

Da

2.

Cererea de subvenționare

Conform anexei nr. 2 al prezentului Regulament

Original

Semnat și datat de agentul economic, cu aplicarea ștampilei întreprinderii (după caz)

Da

3.

Contractul de participare la expoziție/ târg semnat de agentul economic și organizatorul expoziției

Original și Copie

 

Da

4.

Ordin de plată care atestă achitarea integrală pentru arenda spațiului expozițional

Original și Copie

 

Da

5.

Dispoziția de plată sau bonul de plată care atestă achitarea integrală a participării agentului economic la expoziție

Original și Copie

Cu aplicarea ștampilei băncii

Da

6.

Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali/ Extras din Registrul Gospodăriilor Ţărăneşti (eliberat cu cel mult 3 luni înaintea depunerii Cererii de participare la finanțare)/ Certificatul de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfășura genul de activitate de întreprinzător

Original și Copie

 

Da

7.

Buletinul de identitate a administratorului întreprinderii

Original și Copie

 

Da

8.

Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la bugetul de stat sau Declarație pe propria răspundere (Anexa nr. 3 - la prezentul Regulament)

Original

Declarația va fi semnată și datată de către solicitant, cu aplicarea ștampilei întreprinderii (în cazul în care dispune de ștampilă)

Da

Anexe și formulare la Regulamentul Programului de promovare a participării agenților economici la târguri și expoziții

Contacte

Or. Chișinău,  bd. Ștefan cel Mare 134,
etajul 3, biroul 331, telefon de contact 022 22 45 20,
e-mail:
office@odmm.md